Klassieke Muziek


Op zondag 12 maart 2017, aanvang 15:00 uur. Locatie: Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam.

INFOAFGESLOTENSERVICE
Voorverkoop afgesloten. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal.

Bach schreef de Johannes-Passion in 1724 in drie maanden tijd. Op 7 april van dat jaar, Goede Vrijdag, werd de Johannes-Passion voor het eerst uitgevoerd in de Nicolaïkirche in Leipzig. Bach Ensemble Amsterdam verheugt zich er enorm op juist deze passie ten gehore te brengen.

Voor wie nog overtuigd moet worden om dit jaar het "ongebaander Johannespad" in te slaan, hierbij enkele verschillen tussen de Matthäus en Johannes die het noemen waard zijn:

De Christus in de Johannes Passion is afstandelijker dan in de Matthäus Passion. De tegenstelling tussen deze onbuigzame Jezus en de hysterische mensenmassa’s die hem willen veroordelen heeft Bach geweldig verklankt. Al meteen na het openingskoor roepen de mensen woest dat ze Jezus zoeken waarop hij heel kalm antwoordt ‘Ik ben het.’ Maar ook in de rest van deze passie klinkt vaak het contrast tussen enerzijds felle, dramatische zang door het koor en anderzijds de rust die Jezus uitstraalt.

Ook is het evangelie volgens Johannes minder emotioneel dan dat van Matthäus. Geen smartelijke koralen en smeekbedes hier. Het gaat niet alleen over het lijden en sterven zelf, maar ook over de wederopstanding en verlossing die erop zullen volgen. Dit maakt dat er veel meer licht en vreugde in de Johannes Passion te horen is.

Een ander opvallend verschil is dat het Johannes-evangelie pas begint bij de gevangenneming van Jezus, in tegenstelling tot de overige evangelies van het Nieuwe Testament. Dit maakt de Johannes Passion ook een stuk korter dan de Matthäus, ook weleens prettig!