Klassieke Muziek


Op vrijdag 27 oktober 2017, aanvang 20:15 uur. Locatie: Stadsgehoorzaal Kampen in Kampen.

INFORESERVERENSERVICE

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde op de deuren van de kerk in Wittenberg. Dit moment wordt gezien als het begin van de Reformatie. Anders dan Calvijn dichtte Luther de muziek een grote plaats toe in de liturgie. Zonder Luther was de kerkmuziek van Bach in zijn bekende vorm nooit ontstaan. Zijn muziek is onlosmakelijk verbonden met de bijbeluitleg, de bijbelvertaling, de liederen, het gedachtengoed van Luther.

Voor de viering van deze Hervormingsdag, op 31 oktober, schreef Bach de cantate Ein feste Burg ist unser Gott. De titel is ontleend aan het gelijknamige lied van Maarten Luther, dat in de verschillende delen van deze cantate centraal staat. Dit lied, met zijn strijdlustige en standvastige karakter kreeg later de status als van een Lutherse internationale. Deze cantate staat centraal in het concert dat Consensus Vocalis en het Parnassus Ensemble ter ere van 500 jaar Reformatie ten gehore zullen brengen.

Programma:
J.S. Bach:
Cantate BWV 80, Ein feste Burg ist unser Gott
Cantate 137, Lobe den Herrn
Magnificat

PARTNERS