Binnenkort   Barok   Festivals   Kamermuziek   Bach   Matthaus   Messiah 

Quink - Psalmus: A Song of Ascent

Amsterdam, De Waalse Kerk, vrijdag 8 juni 2018, 20:00 - 22:30 uur

Info

De vijftien Bijbelse psalmen 120 – 134 kennen alle eenzelfde opschrift, dikwijls weergegeven met ‘bedevaartslied’ of ‘pelgrimslied’. Vanwege dit eenduidige opschrift vormen zij samen een eenheid, een serie. Letterlijk vertaald heten deze psalmen; liederen van de trappen, als verwijzing naar de trappen van de tempel in Jeruzalem, als stadia in de opgang van de pelgrim. Om het ‘opgaan naar Jeruzalem’ te verduidelijken is gekozen voor de titel: Liederen van Opgang.

Er zijn drie clusters aan te wijzen in deze cyclus: Ps. 120 – 122, te zien als eenvoudige opgang en vervolgens tweemaal een serie van tweemaal drie, nl. Ps. 123 -125 en Ps. 126 - 128 als 2e cyclus en Ps. 129 – 131 en Ps. 132 – 134 als 3e cyclus.

Elk van de drie reeksen begint met: Genoeg! (120: 6; 123: 4, 129: 1) als hartenkreet in de verdrukking. De drie hoofdreeksen eindigen met een vredewens. Het uittocht-thema, met daarbij het thema van omkeer, terugkeer uit de ballingschap, vormen de achtergrond van de zg. bekeringsliturgie die deze liederen van opgang kenmerkt. Zo bezien wordt in elk opgangslied liturgisch een soort omkeer/terugkeer bezongen.

In het concert van vanavond vindt u alle vijftien psalmen, in een opgaande reeks (van 120 – 134) en in een omgekeerde reeks, bij wijze van terugkeer (van 134 – 120). U zult van iedere psalm dus twee versies horen gedurende de avond. Keerpunt is dan psalm 127, die voor en na de pauze in verschillende toonzettingen gezongen zal worden. Het concert zal op deze wijze beginnen en eindigen met Psalm 120.

Quink heeft bij het zoeken naar toonzettingen van deze psalmenserie gebruik gemaakt van veel verschillende psalteria, zowel oud als modern, waardoor een afwisselend programma is ontstaan. Ook van hedendaagse componisten is werk opgenomen. Nog steeds inspireert deze verzameling Psalmliederen, die wel 3000 jaar oud is, componisten om een aantal ervan opnieuw en met eigentijdse melodieën te laten klinken.

Quink heeft ervoor gekozen om deze verzameling ‘liederen van opgang’ in zijn geheel uit te voeren en doet dat onder de korte verzamelnaam: Psalmus.

Laat u deze avond verrassen door de veelzijdigheid van composities en uitvoerenden!