Vredeborch Trio

Zeist, Evangelische Broedergemeente, vrijdag 23 november 2018, 20:15 - 22:45 uur

Info

Het Utrechtse Vredeborch Trio is gespecialiseerd in muziek uit de Barokperiode (1650 - 1800). Het bestaat uit Pauline Schenkelaars (blokfluit), Dick Duijst (orgel) en Jaƫl Vuijk (barokviool).

Voor Nikolaus von Zinzendorf (1700-1760), de stichter van de Evangelische Broedergemeente, waren allerlei dogmatische geloofskwesties en polemieken niet belangrijk. Hij had een gemeenschap voor ogen die streefde naar een levend en oprecht geloof in Jezus Christus. Daarin speelde muziek een belangrijke rol. Er is dan ook een groot aantal composities geschreven voor gebruik binnen de Broedergemeente.

De archieven van de Nederlandse tak van de EBG zijn door de Broedergemeente ondergebracht bij Het Utrechts Archief. Het interessante is dat daarin ook een groot aantal historische muziekpartituren te vinden is. Tijdens dit concert van het VredeborchTrio zal, naast andere muziek die gelieerd is aan de hernhutters, een aantal stukken uit die omvangrijke muziekarchieven ten gehore gebracht worden. Een unieke kans om de muziek die zo thuishoort in de Broedergemeente ook op deze plek te kunnen meemaken!