Ensemble Hermes - Kathedrale klanken

Amsterdam, De Waalse Kerk, zaterdag 11 mei 2019, 20:15 - 22:45 uur

Info

De Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch is al eeuwenlang een broedplaats voor nieuwe muziek. De beroemde koorboeken van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap getuigen daarvan. Deze bijzondere koorboeken werden vervaardigd tussen 1527-1584 en bij gebruik zó op een lessenaar opgesteld, dat het hele zangkoor er zicht op had bij het zingen bij de liturgie. Zo kon men met één exemplaar van de muziek volstaan. Ze bevatten polyfone (meerstemmige) kerkmuziek en zijn soms mooi versierd met kleuren en tekeningen in de marges

De mis In te Domine speravi van de zestiende-eeuwse Hollandse meester Gheerkin de Hondt is een van de werken uit bovengenoemde Koorboeken en vormt een belangrijk onderdeel van het concert. Het is nog niet eerder in zijn geheel uitgevoerd, u hoort dus een première!

Naast deze zestiende-eeuwse muziek hoort u ook meer recente werken afkomstig uit de Sint-Janskathedraal: van Maurice Pirenne, organist en jarenlang Rector Cantus van de Kathedraal. In dit concert brengen we polyfonie en de daarop geïnspireerde muziek van Pirenne samen.

Ensemble Hermes
Ensemble Hermes bestaat uit 12 zangers en zangeressen onder leiding van Jeroen Spitteler, die zingen uit de oude notatie, rondom een speciaal ontworpen standaard. Het ensemble richt zich doorgaans op muziek uit de 16de en begin 17de eeuw. Daarbij zingt het bij voorkeur uit de oude drukken of handschriften en vanuit de oorspronkelijke notatie (mensuraal notatie). Maar het ensemble is zeker niet eenkennig in wat ze willen uitvoeren. Sterker nog, ze is op zoek naar hoe de polyfonie doorwerkt in later eeuwen en in de hedendaagse muziek.

Couleur Vocale
Couleur Vocale is een concertserie in De Waalse Kerk voor Amsterdamse koren en vocale ensembles, en natuurlijk voor liefhebbers van vocale muziek uit het hele land. In dit derde seizoen nemen elf koren u in evenveel concerten mee naar kleurrijke klankenwereld van de vocale muziek.