Beethoven 7e symfonie en Mendelssohn - Ars Musica

Rotterdam, Doelen, zaterdag 19 september 2015, 20:00 - 22:30 uur

Info

In de nazomer van 2015 staat er een verrassend concert op het programma. Voor het eerst brengt Stichting Ars Musica haar muziek tot in concertgebouw De Doelen in Rotterdam. In deze prachtige omgeving wordt door het Orkest en Concertkoor van Ars Musica onder leiding van Patrick van der Linden een groots en meeslepend repertoire ten gehore gebracht. Met als hoogtepunten de zevende symfonie van Ludwig van Beethoven en psalm 42 van Felix Mendelssohn-Bartholdy: meesterwerken in concert!

Beethoven schreef negen symfonieën, maar de gelegenheid waarbij de zevende werd uitgevoerd, is zonder meer uniek. Dat was namelijk in 1814 tijdens een benefietconcert ten behoeve van de gewonde soldaten, die enkele maanden eerder in de strijd van het graafschap Hanau hadden gevochten. Het werd één van Beethovens meest succesvolle concerten. Het Weense publiek, terneergeslagen door Napoleons invasies in 1805 en 1809, was blij verrast door de energie, vitaliteit en schoonheid van de ‘danssymfonie’. Het tweede deel wordt ook dikwijls apart uitgevoerd en is uitgegroeid tot één van Beethovens meest populaire composities.

Hetzelfde geldt voor Psalm 42 van Mendelssohn, maar dan op een geheel andere manier. De joods-Duitse componist liet zich zijn gehele leven inspireren door de Psalmen. Hij liet vijf prachtige orkestrale psalmen na en daarnaast vele a capella zettingen. In 1837 componeerde Mendelssohn –tijdens zijn huwelijksreis – Psalm 42. Schumann schreef dat ‘hij (Mendelssohn) nu het hoogste punt had bereikt dat mogelijk was voor de kerk. Inderdaad het hoogste punt dat kerkmuziek ooit heeft bereikt.’

Psalm 42 vertolkt het verlangen van de dichter om dicht bij God en Zijn tempel te zijn. Deze compositie is breed uitgesponnen: lyrisch, serieus, extatisch en tegelijkertijd introvert. Mendelssohn heeft de tekst als een klein oratorium in muziek gezet, met prachtige koorpassages, enkele aria’s, voorafgegaan door een recitatief en afgesloten door een grootst opgezet slotkoor. In het slotkoor klinken Händel en Bach door, maar met de romantische expressieve toon van Mendelssohn.

De combinatie van beide meesterwerken zorgt voor een rijke klankenwereld, die in de bijzondere ambiance van De Doelen goed tot zijn recht komt. Koor en orkest openen met Beethovens cantate Meeresstille und Glückliche Fahrt. Behalve Psalm 42 klinken nog twee Psalmen: Psalm 13 van Johannes Brahms en Benjamin Brittens Psalm 150. De uitvoering van deze werken wordt gedaan door respectievelijk het Ars Musica Meisjeskoor en de Koorschool.