Orchestra van Wassenaer

Over Orchestra van Wassenaer

Het Orchestra Van Wassenaer ontleent zijn naam aan de Nederlandse componist en staatsman Unico Wilhelm van Wassenaer en werd in 1990 in Den Haag opgericht.