Collegium Musicum Amsterdam: In illo tempore - Muzikale verhalen uit Mantua

De Evangeliemotetten van Giaches de Wert (1535-1596)

De geschiedenis kent tal van momenten, die een scharnier vormen naar een nieuw periode. Wij herinneren ons van de afgelopen decennia de val van de Berlijnse muur (9 november 1989), de aanslag op de Twin Towers New York (11 september 2001), de ontmoeting tussen Noord- en Zuid-Korea (september 2018).

Een vergelijkbaar scharniermoment in de muziekgeschiedenis van de 16e eeuw is het Concilie van Trente. De kerkvaders besloten toen dat de polyfoon componerende musici veel meer aandacht moesten geven aan de verstaanbaarheid van de heilige teksten. Vaak is Palestrina’s Missa Papae Marcelli genoemd als voorbeeld van best practice van wat in Trente is besloten. De delen uit de mis waarin veel tekst voorkomt zijn bij Palestrina homofoon gezet, zodat de verstaanbaarheid groot is. De andere delen hebben een meer polyfoon karakter. In de 16e eeuw hebben veel componisten verhalen uit het Evangelie van muziek voorzien.

Grootmeester in het genre evangeliemotet is Giaches de Wert, tijdgenoot van Palestrina en leraar van Monteverdi. In het oeuvre van de Wert vind je een perfecte combinatie van de prachtig geconstrueerde, aloude polyfone stijl met de nieuwste ontwikkelingen in de beeldrijke madrigaalkunst. Het programma In illo tempore geeft een beeld van De Wert’s kwaliteiten als muzikaal verhalenverteller. Twee categorieën verhalen komen aan de orde: dramatische gebeurtenissen die verteld worden over het leven van Jezus én lessen die Jezus aan zijn leerlingen heeft geleerd.

Het Collegium Musicum Amsterdam staat onder leiding van Anthony Zielhorst.

Couleur Vocale
Dit concert is onderdeel van de Couleur Vocale 2018, een serie voor Amsterdamse koren en vocale ensembles georganiseerd door De Waalse Kerk. Meer weten over deze serie en de andere concerten? Bekijk dan de informatiepagina.