Camerata Trajectina: Redeloos, radeloos, reddeloos!

Kies een datum uit de agenda om te reserveren

Het rampjaar 1672 verklankt en verbeeld in tekst en muziek

Na 16 succesvolle optredens van Vive le Geus! over de Tachtigjarige Oorlog storten Hans Goedkoop (Andere Tijden) en Camerata Trajectina zich met deze theatrale muziekvoorstelling in het woelige jaar 1672. De Franse zonnekoning Lodewijk XIV wil de republiek Nederland inlijven en ter verdediging zet ons land de helft van haar grondgebied onder water. De regenten trekken zich terug achter de Waterlinie, de Franse troepen hebben vrij spel in de landelijke gebieden.

‘Het volk redeloos, de regering radeloos en ons land reddeloos!’ We zijn tot op het bot verdeeld: Frans versus Nederlands, droog versus ondergelopen, Oranje versus De Witt, het volk versus de elite. Die strijd wordt ook in liederen uitgevochten; om de chaos te begrijpen, om hoop en angst te verwoorden, om een standpunt in te nemen en om anderen te overtuigen. Muziek als troost, als nieuwsbron én als propagandamiddel.

Met Camerata Trajectina beleef je de geschiedenis opnieuw, de Rampjaarherdenking kan niet indringender tot leven komen. Zet je schrap, het wordt huiveringwekkend mooi! Dit project is een samenwerking met de Maand van de Geschiedenis en Stichting Rampjaar 1672.