Zangstudio Haarlem

Stichting Zangstudio Haarlem is opgericht op 10 mei 2012 en heeft als doelstelling om de (amateur)-zangkunst te bevorderen in de breedste zin van het woord. Het stimuleren van de samenwerking tussen professionele musici en amateurs is daarbij het voornaamste speerpunt. De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van muziektheaterproducties, concerten en andere cursussen, alsmede educatieve projecten met participatie van onder andere amateurs.

Over Zangstudio Haarlem

Stichting Zangstudio Haarlem is opgericht op 10 mei 2012 en heeft als doelstelling om de (amateur)-zangkunst te bevorderen in de breedste zin van het woord. Het stimuleren van de samenwerking tussen professionele musici en amateurs is daarbij het voornaamste speerpunt. De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van muziektheaterproducties, concerten en andere cursussen, alsmede educatieve projecten met participatie van onder andere amateurs.