Bach Ensemble Amsterdam: Pinksterconcert

Amsterdam, Singelkerk, maandag 6 juni 2022, 15:00 - 16:30 uur

Info

Pinksterconcert van Bach Ensemble Amsterdam, met onder meer Händels Coronation Anthems.

De 'Coronation Anthems' hebben, anders dan de eerste zes letters van de naam doen vermoeden, helemaal niets met corona te maken! Een Anthem is in de Engelse kerk een soort cantate. Altijd voor koor, bij belangrijke gelegenheden komt daar een orkest bij en vaak solisten. Händel schreef deze Anthems oorspronkelijk voor de kroning van koning George II in 1727, maar ze werden de standaard voor de vele Engelse kroningen die volgden.

De teksten van de Coronation Anthems waren niet nieuw: ze werden in de eeuwen voorafgaand ook gebruikt bij kroningen. Händel koos zelf een selectie en maakte daar nieuwe muziek bij. De tekst van Zadok the Priest heeft de oudste kroningsgeschiedenis: naar verluidt heeft die sinds het jaar 973 bij elke kroning geklonken. Deze eerste Anthem beschrijft de kroning van Salome, ‘koning aller koningen’. De opening is plechtig en begint met de zalving van de koning door de priester Zadok. (Overigens zullen voetballiefhebbers dit deeltje zeker herkennen: het werd gebruikt als inspiratie voor de Champions League tune.) Daarna juicht het volk: God save the King, long live the King! Dat feest wordt natuurlijk begeleid door trompetten en pauken, waarbij voor dit concert authentieke instrumenten worden gebruikt.

Als tweede klinkt My heart is inditing. Deze Anthem klonk bij het kronen van de vrouw van George, Caroline. De muziek is ingetogener dan die van de andere Anthems, dat zou beter gepast hebben bij een vrouw… Let thy hand be strengthened begint met een statige introductie door de strijkers. Dan volgt samen met het koor een melancholischer tweede deel wanneer het gaat over genade en gerechtigheid.

De muziek van de laatste Anthem 'The King shall rejoice' is vooral uitbundig en triomfantelijk, geheel passend bij de tekst die gaat over de blijdschap van de koning over de macht van God. Het koor zingt over een kroon van zuiver goud en het werk sluit af met een machtig Allelujah.

Alle Coronation Anthems zijn grotendeels in majeur geschreven en klinken (dus) heel feestelijk. Niet zo vreemd voor een vrolijke gebeurtenis als een kroning, maar natuurlijk ook heel geschikt om het 10-jarig jubileum van Bach Ensemble Amsterdam te vieren!