Schuyt Festival: Het Leidse muziekleven in de 18e eeuw

Leiden, Huis van de Passer, zaterdag 11 juni 2022, 13:00 - 13:45 uur

Dit event is voorbij. Kijk in de agenda van Schuyt Festival Leiden voor nieuwe data.

Info

Voorafgaand aan het concert 'Muziek voor de stadhouder' geeft dr Rebekah Ahrendt een lezing over het muziekleven in Leiden in de 18e eeuw. Een muziekleven dat veel rijker was dan lange tijd werd aangenomen. In economische zin was de 18e eeuw voor de stad Leiden bepaald geen tijd van voorspoed. Een instituut dat echter alles behalve tegenslag doormaakte, was de universiteit. Zeker in de eerste helft van de 18e eeuw gold de Universiteit Leiden als een internationaal befaamd instituut met Herman Boerhave als sleutelfiguur.

Door concurrentie van met name Duitse universiteiten stond de status van de universiteit Leiden in de tweede helft van de eeuw weliswaar onder druk, maar van een dramatische neergang was geen sprake; het universitaire leven in Leiden bleef bloeien. En met het universitaire leven bloeide ook het culturele leven in de stad. Bij een gedegen opvoeding behoorde immers niet alleen kennis van wetenschap, maar ook kennis en beoefening van kunst en cultuur.

NB. Deze lezing wordt in het Engels gegeven.