Groots in een kleine taal! - 50 jaar Camerata Trajectina

Amsterdam, Amstelkerk, vrijdag 7 juni 2024, 20:00 - 21:15 uur

Info
Reserveer nu
Contact

Camerata Trajectina bestaat 50 jaar en daarom is het tijd om terug te kijken: wat waren de mooiste projecten, wat leverde de prachtigste en meest bijzondere muziek op? Zijn het de Geuzenliederen, de reien uit de Gijsbrecht, is het Hadewijch, de eerste Nederlandse opera Bacchus, Ceres en Venus, of het Antwerps Liedboek waarvoor wij een Edison ontvingen?

En beter nog: waarvan kunnen we, na zoveel jaren ervaring, zeggen dat iedere cultuurminnende Nederlander kennis moet hebben genomen? Welke impact hebben we gemaakt in het mede bepalen van de canon – als ‘het muzikale geheugen van Nederland’?

Het publiek kiest mee! Via een uitgebreide peiling en een stemming voorafgaand aan de jubileumtournee worden de onderdelen van het programma bepaald door onze fans. Samen maken we er een gedenkwaardig goed feest van!

Camera Trajectina

Camerata Trajectina is al 50 jaar pleitbezorger van zingen in het Nederlands. De moedertaal ligt het dichts bij het hart. Wie het oeuvre van ons ensemble bekijkt, krijgt een kleine cursus in de geschiedenis van de Nederlandse muziek. Vanaf 1974 hebben we jaar na jaar ‘nieuwe’ oude muziek herontdekt, onderzocht en uitgevoerd, en hebben we meer dan 45 albums uitgebracht.

Of zoals het Algemeen-Nederlands Verbond schreef toen wij de Visser-Neerlandiaprijs voor Cultuur kregen: ‘Dankzij onderzoek en uitvoering heeft Camerata Trajectina onze kennis van de Nederlandse muziek uit de middeleeuwen, de Renaissance en Vroeg-Barok aanzienlijk verruimd en de mythe weerlegd dat de Nederlandse cultuur een anti-muzikale of muziek-arme cultuur zou zijn geweest.

Het ensemble bracht een schat van tot dusver onbekend muzikaal werk aan het licht en voert die uit op hoog professioneel niveau en op enthousiasmerende wijze waardoor een breed cultuurminnend publiek wordt bereikt.’

Uitvoerenden:

● Klaartje van Veldhoven, sopraan

● Sytse Buwalda, alt

● Nico van der Meel, tenor en muzikale leiding

● Berend Eijkhout, bariton

● Saskia Coolen, blokfluit & viola da gamba

● Constance Allanic, harp & viola da gamba

● Cassandra Luckhardt, viola da gamba

● Arjen Verhage, luit en citer

Programma:

Via een peiling en stemming vooraf onder alle fans wordt het programma voor deze avond bepaald.

- geen pauze -


Camerata Trajectina

Met de muziek van de 16e en 17e eeuw en de eigen schoonheid van de Nederlandse taal brengt Camerata Trajectina Nederlandse geschiedenis tot leven. Speelse en theatrale presentaties spiegelen de cultuur en maatschappij van toen aan ons herkenbare heden. Voor het ensemble zijn componisten als Sweelinck, Schuyt, van Eyck en Schenk even inspirerend als propagandaliedjes van de geuzen, zeemansliederen van de VOC of minneliedekens uit het Gruuthuse-handschrift.